Driftstörning nät Sverige

Vår nätleverantör har för närvarande en störning vilket gör att samtliga tjänster på våra svenska servrar kan vara långsamma att nå eller inte går att nå alls.

Arbete pågår med att återställa driften. Se denna länk för aktuell information;

Current Network disturbance in Gothenburg

Uppdatering: Återställning av drift skall vara klar sedan ca 20:30. Om du har vidare problem, meddela oss.

Driftstörning: Moe

Moe ligger för närvarande nere, vi arbetar med att få igång servern igen.

UPPDATERING: Servern är nu omstartad och skall fungera normalt

Driftstörning Lisa, Bart

Vi har för närvarande en störning på vårt lagringssystem. Några av våra virtuella servrar samt Bart och Lisa är därför nere för närvarande.

UPPDATERING: Problemet är nu löst och servrarna är i normal drift igen. Skulle du uppleva några problem, kontakta oss.

Planerat underhåll Bart och Lisa

Fredagen den 17:e Juli omkring kl 10.00 kommer vi göra en uppgradering av disk på servrarna Bart och Lisa. Vi beräknar nertiden till runt 15 minuter per server.

UPPDATERING: Underhållet har gått enligt plan och servrarna är tillbaka i normal drift.

Fördröjning i domänregistreringar

Just nu är det fördröjning vid domänregistreringar och förnyelser. Vi arbetar på en lösning.

UPPDATERING: Detta är löst och domäner kan nu registreras/förnyas som vanligt.

LISA: Servern nere

Lisa är för närvarande nere och arbete pågår med att återställa driften.

UPPDATERING: Lisa är nu tillbaka igen. Vi ber om ursäkt för avbrottet.

Just nu problem med anslutning mot vissa nät

Just nu har vi en störning hos vår ISP som gör att vissa nätverk inte kan ansluta mot våra servrar. Detta gäller bland annat för kunder hos Telia och Tele 2.

Arbete pågår med att återställa driften till det normala.

UPPDATERING: Driften skall nu vara återställd.

Kundportalen: Nätverksproblem för närvarande

Anslutningen till vår server som hanterar kundportalen fungerar närvarande endast sporadiskt. Arbete pågår hos leverantören för att återställa drift.

Uppdatering: Problemen verkar vara lösta och status övervakas mer ingående just nu.

Bart: För närvarande problem med mail

Felsökning pågår.

 

Uppdatering: Det var en uppdatering av ClamAV som hade hängt sig och därmed också stoppat leveranser av mail. Vad vi kan se är mailkön tom och mail skall nu ha levererats.

Kontakta oss om du fortfarande upplever problem med din mail på Bart.

Migrering av Kundportalen

För att separera tjänsterna ytterligare kommer vi flytta ut vår kundportal till en ny server utanför vårt ordinarie datacenter. Detta kan medföra att du inte kommer åt kundportalen under någon timma under dagen.