Driftstörning nät Sverige

Vår nätleverantör har för närvarande en störning vilket gör att samtliga tjänster på våra svenska servrar kan vara långsamma att nå eller inte går att nå alls.

Arbete pågår med att återställa driften. Se denna länk för aktuell information;

Current Network disturbance in Gothenburg

Uppdatering: Återställning av drift skall vara klar sedan ca 20:30. Om du har vidare problem, meddela oss.