KUNDPORTALEN: Just nu är kundportalen nere

Vi felsöker för närvarande och vi hoppas att den strax är tillbaka igen.

UPPDATERING: Kundportalen är tillbaka och verkar må bra. Felet berodde på en frånkopplad diskenhet i vår VPS.

Read more:
Heartbleed information

Som ni kanske redan har läst om finns det en större säkerhetslucka i OpenSSL som har gjort det möjligt att...

Close