Kundportalen: Nätverksproblem för närvarande

Anslutningen till vår server som hanterar kundportalen fungerar närvarande endast sporadiskt. Arbete pågår hos leverantören för att återställa drift.

Uppdatering: Problemen verkar vara lösta och status övervakas mer ingående just nu.

Read more:
Heartbleed information

Som ni kanske redan har läst om finns det en större säkerhetslucka i OpenSSL som har gjort det möjligt att...

Close