PHP 7.0.0 tillgänglig

Logo_PHP7

Nu är PHP7 släppt i skarp version och den finns tillgänglig på våra svenska servrar.

För att byta php-version använder du Select PHP Version i cPanel.

selectphp-1

Därefter väljer du PHP-version högst upp och sedan Set as current för att aktivera den versionen du vill använda.

selectphp-2

Read more:
Heartbleed information

Som ni kanske redan har läst om finns det en större säkerhetslucka i OpenSSL som har gjort det möjligt att...

Close