Heartbleed information

heartbleedSom ni kanske redan har läst om finns det en större säkerhetslucka i OpenSSL som har gjort det möjligt att läsa ut minnet ur servrar på ett relativt enkelt sätt.

Våra servrar är patchade och samtliga våra SSL-nycklar och viktiga lösenord är utbytta.

Ni kan läsa mer om Heartbleed här;

http://heartbleed.com/

Vad behöver du göra?

Vi rekommenderar att skapa om och installera om era SSL-certifikat om ni använder detta.

Vår rekommendation är också att byta ut lösenord för de tjänster som ni anser är viktiga att skydda. Risken att någon har läst ut era lösenord i klartext är liten, men inte obefintlig.